Actividades


23/10/11

LA KOSTURICA


Una experiència de producció agroecològica

La Kosturica és un projecte col.lectiu de producció que te com a objectiu principal el practicar, desenvolupar i potenciar l´Agricultura Ecològica amb criteris agroecològics, es a dir, que vagi més enllà d´unes normes tècniques de conreu. Nosaltres creiem que el model ecològic s´ha de basar en un conjunt d´interaccions entre les persones, la natura i l´economia i en aquest sentit hem definit els següents objectius:
a) Reconèixer l´important tasca de les persones que treballen al camp independentment del seu sexe i cultura per dignificar aquesta feina i apropar les realitats entre camp i ciutat.
b) Treballar en col•lectiu amb una organització horitzontal, per tal de formar als seus participants com a treballadors del camp recuperant la cultura tradicional agrària combinant-la amb les tècniques modernes.
c) Aplicar un model autogestionari establint relacions cooperatives amb altres experiències rurals i/o periurbanes per afavorir-ne el seu desenvolupament.
d) Gestionar de manera sostenible i respectuosa els sistemes agrícoles i mantenir les terres agrícoles enfront de l´especulació i les requalificacions interessades.
e) Assajar un model de producció i de consum alternatiu al sistema imperant que propicia un desequilibri social i econòmic injust, amb criteris de solidaritat i responsabilitat econòmica i social.
f) Potenciar una relació productor-consumidor que no es basi en les lleis de l´oferta i la demanda, sinó que es basi en la confiança i compromís mutu desenvolupant la consciència crítica i política que hi ha darrera del consum.
g) Millorar l´auto-abastiment local de les necessitats bàsiques tenint en compte els fluxos energètics, en la mesura que es pugui, apostant per una comercialització local i una reducció d´intermediaris i potenciar els intercanvis sense haver d´utilitzar la moneda.
h) Revaloritzar els aliments oferint-los a un preu just que permeti l´accés als consumidors amb diferents nivells adquisitius (no volem productes ecològics de luxe) i que possibiliti el fet que hi hagi persones que puguin viure de l´AE sense caure en l´auto-explotació.
Actualment fem unes “cistelles bàsiques” que consisteixen en la preparació cada setmana d' uns lots de sis productes de temporada, que intentem variar setmanalment, i que distribuïm directament a consumidors/es individuals i a organitzacions de consumidors/es. També produïm calçots que ens compensen la disminució de la demanda de cistelles a l´estiu. Es busca un compromís entre les dues parts, on el consumidor es compromet a recollir la cistella cada setmana i el productor es compromet a oferir un producte fresc i ecològic de temporada i local.
Si ens falta producte propi el comprem o intercanviem amb altres productors ecològics el més propers possibles. Actualment, estem dintre de la Xarxeta de pagesets/es formada per uns 18 projectes productius agroecològics amb els que intercanviem coneixements, hortalisses, fruita i material de camp.
La kosturica cultiva verdures en dues finques properes:
*A Can Marquès (Canovelles) amb 1 hectàrea de regadiu on cultivem les verdures i els adobs en verd i 450m2 hivernacles que s´utilitzen per conreus concrets i per fer planter. També hi han els coberts on tenim les eines i on fem les cistelles de verdures que el mateix dia.
*El Pla dels Naps (Sta. Eulàlia de Ronçana) amb 1,5 hectàrees d'hortalissa i cereal.
Actualment tres jornals complerts produïm i repartim 150 cistelles a 4 punts de Barcelona (Tota Cuca Viu, Verduretes-Quimera, Roca-Guinarda i Col.lectiu Ronda) , a 3 del Vallés Oriental (Ungüenta de Lliçà d'Amunt, el Garatge de Parets, el Racó Ecològic de Granollers), a 2 del Vallès Occidental (La Carxofa Revel a Ripollet, a Cerdanyola) i a peu de finca a Can Marquès . Deu cistelles són intercanviades (pa, làctics, massatges, jornals...) i la resta tenen un preu fixe tot l´any (actualment de 14€) , els pagaments es fan anticipadament per mesos i això ens garantitza un sou fixe i estable.
Amb aquest model l´aval ecològic o agroecològic és manifesta en la relació directa que s´estableix amb els consumidors en els punts de distribució, les assemblees al camp, les jornades horteres (dies de feina amb els consumidors: plantada d´alls, calçots, collita patata...), les xerrades informatives, la previsió mensual i la calçotada anual amb tothom que participa en el projecte.
Cada primer diumenge de l'abril al novembre, sota confirmació telefònica, fem jornades de portes obertes i expliquem el nostre projecte i ensenyem l’hort a tothom que li interessi.
Per connectar amb nosaltres:
La Kosturica
Masia de Can Marqués, s/n.
08420 Canovelles
tel. 93.8448705 i 646036757
kosturica@gmail.com


No hay comentarios:

Publicar un comentario